روانشناسی, ورزش,آموزش شنا,پوستر فیلم در ایران
صفحه اول تماس با ما RSS
مطالعات معماری
عنوان: اصول عمومی آسیب های ورزشی
تعداد صفحه: 164
دفعات بازدید:307
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش چیست
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:208
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: پوستر فیلم در ایران
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:217
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ارتباط تنگاتنگ ورزش در پیشگیری از ناهنجاریهای جسمانی
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:204
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:173
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: الگوهای برنامه‌ریزی درسی
تعداد صفحه: 53
دفعات بازدید:207
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: آموزش شنا
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:220
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار
تعداد صفحه: 170
دفعات بازدید:199
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: روانشناسی ورزش
تعداد صفحه: 229
دفعات بازدید:203
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 615 kb

عنوان: مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
تعداد صفحه: 118
دفعات بازدید:238
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 9810 kb

تبليغاتclose
آگهی رایگان