تأثير, ورزش در ,كاهش ,افسردگي ,جوانان حدود ,سني 18 ساله
صفحه اول تماس با ما RSS
مطالعات معماری

عنوان: تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:216
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 363 kb

عنوان: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بي علاقه به ورزش در دبيرستان
تعداد صفحه: 120
دفعات بازدید:226
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 762 kb

عنوان: تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:228
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 363 kb

عنوان: تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:251
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي واجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور – ارائه ي الگو (رشته تربيت بدني – گرايش مديريت و برنامه ريزي)
تعداد صفحه: 290
دفعات بازدید:282
قیمت:15900 تومان
حجم فایل: 220 kb

عنوان: روش تحقيق مقايسه ميزان ابراز وجود (قاطعيت)بين دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار
تعداد صفحه: 126
دفعات بازدید:257
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسي تأثير تمرينات هوازي بر كاهش چربي چين پوستي ناحيه شكم
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:236
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسي تأثير ورزش بر روي استرس دختران دانشجو ورزشكار غير ورزشكار
تعداد صفحه: 110
دفعات بازدید:314
قیمت:5900 تومان
حجم فایل: 618 kb

عنوان: تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت ها ، لنفوسيت ها ، منوسيت ها ، نوتروفيل ها و ائوزينوفيل ها مردان ماهر كاراته
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:235
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 876 kb

عنوان: مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غير فعال بوستان هاي شهر مشهد
تعداد صفحه: 95
دفعات بازدید:211
قیمت:8600 تومان
حجم فایل: 11 kb

تبليغاتclose
آگهی رایگان