مقایسه, تاثیر تمرین های ,پلایومتریکی در, آب و ,خشکی بر, توان, بی هوازی, ناجیان, غریق
صفحه اول تماس با ما RSS
مطالعات معماری
عنوان: بررسی رابطه بین درجه مربیگری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرک مربی گرای EBC کنفدراسیون فوتبال آسیا
تعداد صفحه: 87
دفعات بازدید:287
قیمت:7900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
تعداد صفحه: 110
دفعات بازدید:345
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی تاثیر موسیقی زورخانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت میل گرفتن
تعداد صفحه: 11
دفعات بازدید:283
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 74 kb

عنوان: بررسی و مقایسه میزان ابراز وجود (قاطعیت) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحه: 200
دفعات بازدید:278
قیمت:18900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:243
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
تعداد صفحه: 155
دفعات بازدید:264
قیمت:14500 تومان
حجم فایل: 11316 kb

عنوان: تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
تعداد صفحه: 160
دفعات بازدید:239
قیمت:14900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:206
قیمت:5200 تومان
حجم فایل: 210 kb

عنوان: بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
تعداد صفحه: 130
دفعات بازدید:240
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 355 kb

عنوان: تأثير 5 ، 10 و 15 ثانيه MVIC در كشش PNF به روش SRHR بر توسعه دامنه حركتي مفصل ران
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:219
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11 kb

تبليغاتclose
آگهی رایگان