بررسی ,مقایسه ,انگیزه, مشارکت ,زنان و ,مردان به, ورزش همگانی
صفحه اول تماس با ما RSS
مطالعات معماری
عنوان: ایمنی در ورزش
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:192
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزشهای دوره بارداری و بعد از زایمان
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:187
قیمت:10500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: دوپینگ
تعداد صفحه: 89
دفعات بازدید:180
قیمت:14500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تغذیه و ورزش
تعداد صفحه: 111
دفعات بازدید:171
قیمت:17500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: سلامتى تن و روان
تعداد صفحه: 440
دفعات بازدید:264
قیمت:4400 تومان
حجم فایل: 1132 kb

عنوان: بررسي تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:358
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 153 kb

عنوان: بررسی و مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:290
قیمت:9700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی
تعداد صفحه: 190
دفعات بازدید:361
قیمت:17900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی ، شاخص توده بدن و لپتین سرم دانش آموزان چاق
تعداد صفحه: 86
دفعات بازدید:309
قیمت:7800 تومان
حجم فایل: 8337 kb

عنوان:
تعداد صفحه: 100+تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین ها
دفعات بازدید:260
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1857 kb
تبليغاتclose
آگهی رایگان