مطالعات معماری
صفحه اول تماس با ما RSS
مطالعات معماری
mehrimah شنبه 25 مهر 1394

عنوان: ورزش پینت بال
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:378
قیمت:1800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش بدمینتون
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:321
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش دویدن
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:291
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش تنیس
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:283
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 349 kb

عنوان: انواع بازیهای سنتی
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:328
قیمت:2700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش والیبال
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:326
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش هندبال
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:277
قیمت:3600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش واترپلو
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:360
قیمت:600 تومان
حجم فایل: 53 kb

عنوان: ورزش هندبال
تعداد صفحه: 7
دفعات بازدید:273
قیمت:600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش غواصی
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:281
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:166
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: قوانین اسکی آلپاین معلولین 2006 2005
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:155
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: آسیب های والیبال
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:136
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: اصول عمومی آسیب های ورزشی
تعداد صفحه: 164
دفعات بازدید:307
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش چیست
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:208
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: پوستر فیلم در ایران
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:217
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ارتباط تنگاتنگ ورزش در پیشگیری از ناهنجاریهای جسمانی
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:204
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:173
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: الگوهای برنامه‌ریزی درسی
تعداد صفحه: 53
دفعات بازدید:207
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: آموزش شنا
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:220
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار
تعداد صفحه: 170
دفعات بازدید:199
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: روانشناسی ورزش
تعداد صفحه: 229
دفعات بازدید:203
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 615 kb

عنوان: مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
تعداد صفحه: 118
دفعات بازدید:238
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 9810 kb

mehrimah شنبه 25 مهر 1394

عنوان: ایروبیک
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:162
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تغذیه و ورزش
تعداد صفحه: 111
دفعات بازدید:230
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: آموزش گام به گام تنیس روی میز
تعداد صفحه: 158
دفعات بازدید:188
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: حرکات اصلاحی
تعداد صفحه: 130
دفعات بازدید:277
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین
تعداد صفحه: 142
دفعات بازدید:193
قیمت:8600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: مکانیک مقدماتی
تعداد صفحه: 236
دفعات بازدید:197
قیمت:10200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
تعداد صفحه: 130
دفعات بازدید:227
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: در مورد کوهنوردی
تعداد صفحه: 128
دفعات بازدید:177
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بیومکانیک‌ دوچرخه‌ سواری‌
تعداد صفحه: 99
دفعات بازدید:180
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی ورزش حرفه ای و آماتور
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:152
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ارتباط ورزش با ماساژ
تعداد صفحه: 153
دفعات بازدید:213
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ارتباط ورزش با افسردگی
تعداد صفحه: 240
دفعات بازدید:187
قیمت:10200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: مجموعه ورزشی تفریحی بانوان
تعداد صفحه: 84
دفعات بازدید:175
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 583 kb

عنوان: تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
تعداد صفحه: 134
دفعات بازدید:172
قیمت:8600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: انعطاف پذیری و تمرینات کششی
تعداد صفحه: 106
دفعات بازدید:190
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 122 kb

عنوان: تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
تعداد صفحه: 162
دفعات بازدید:179
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 164 kb

عنوان: بررسی علم ورزش از نظر پزشکی
تعداد صفحه: 121
دفعات بازدید:205
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزشهای دوره بارداری و بعد از زایمان
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:175
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: دوپینگ
تعداد صفحه: 89
دفعات بازدید:167
قیمت:6700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: صخره نوردی
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:186
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

دوپینگ,صخره نوردی,ورزشهای, دوره بارداری و, بعد از زایمان
عنوان: تیراندازی
تعداد صفحه: 90
دفعات بازدید:253
قیمت:6700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: چند اصل در آمادگی جسمانی
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:196
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:225
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: سطح مربیگری
تعداد صفحه: 90
دفعات بازدید:203
قیمت:6700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: دو و میدانی
تعداد صفحه: 163
دفعات بازدید:235
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: دوپینگ در ورزش و شناخت انواع داروهای نیروزا
تعداد صفحه: 95
دفعات بازدید:209
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش پزشکی
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:244
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: کوهنوردی
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:211
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 930 kb

عنوان: مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
تعداد صفحه: 165
دفعات بازدید:218
قیمت:8800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:211
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: آسیبهای ورزشی
تعداد صفحه: 230
دفعات بازدید:255
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
تعداد صفحه: 176
دفعات بازدید:313
قیمت:4800 تومان
حجم فایل: 355 kb

عنوان: آموزش کاربردی ورزش
تعداد صفحه: 130
دفعات بازدید:264
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش در شاهنامه
تعداد صفحه: 113
دفعات بازدید:250
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تنیس روی میز
تعداد صفحه: 78
دفعات بازدید:244
قیمت:6700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: حرکات اصلاحی و درمانی بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی عضلانی و مفصلی افراد
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:359
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تحقق ورزشی
تعداد صفحه: 106
دفعات بازدید:250
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزش بازیها وسرگرمیها
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:254
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:247
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 311 kb

عنوان: ارتباط موثر مربی در فوتبال
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:240
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:216
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 363 kb

عنوان: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بي علاقه به ورزش در دبيرستان
تعداد صفحه: 120
دفعات بازدید:226
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 762 kb

عنوان: تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:228
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 363 kb

عنوان: تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:251
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي واجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور – ارائه ي الگو (رشته تربيت بدني – گرايش مديريت و برنامه ريزي)
تعداد صفحه: 290
دفعات بازدید:282
قیمت:15900 تومان
حجم فایل: 220 kb

عنوان: روش تحقيق مقايسه ميزان ابراز وجود (قاطعيت)بين دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار
تعداد صفحه: 126
دفعات بازدید:257
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسي تأثير تمرينات هوازي بر كاهش چربي چين پوستي ناحيه شكم
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:236
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسي تأثير ورزش بر روي استرس دختران دانشجو ورزشكار غير ورزشكار
تعداد صفحه: 110
دفعات بازدید:314
قیمت:5900 تومان
حجم فایل: 618 kb

عنوان: تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت ها ، لنفوسيت ها ، منوسيت ها ، نوتروفيل ها و ائوزينوفيل ها مردان ماهر كاراته
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:235
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 876 kb

عنوان: مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غير فعال بوستان هاي شهر مشهد
تعداد صفحه: 95
دفعات بازدید:211
قیمت:8600 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی رابطه بین درجه مربیگری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرک مربی گرای EBC کنفدراسیون فوتبال آسیا
تعداد صفحه: 87
دفعات بازدید:287
قیمت:7900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
تعداد صفحه: 110
دفعات بازدید:345
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی تاثیر موسیقی زورخانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت میل گرفتن
تعداد صفحه: 11
دفعات بازدید:283
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 74 kb

عنوان: بررسی و مقایسه میزان ابراز وجود (قاطعیت) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحه: 200
دفعات بازدید:278
قیمت:18900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:243
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
تعداد صفحه: 155
دفعات بازدید:264
قیمت:14500 تومان
حجم فایل: 11316 kb

عنوان: تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
تعداد صفحه: 160
دفعات بازدید:239
قیمت:14900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:206
قیمت:5200 تومان
حجم فایل: 210 kb

عنوان: بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
تعداد صفحه: 130
دفعات بازدید:240
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 355 kb

عنوان: تأثير 5 ، 10 و 15 ثانيه MVIC در كشش PNF به روش SRHR بر توسعه دامنه حركتي مفصل ران
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:219
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ایمنی در ورزش
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:192
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: ورزشهای دوره بارداری و بعد از زایمان
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:187
قیمت:10500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: دوپینگ
تعداد صفحه: 89
دفعات بازدید:180
قیمت:14500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تغذیه و ورزش
تعداد صفحه: 111
دفعات بازدید:171
قیمت:17500 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: سلامتى تن و روان
تعداد صفحه: 440
دفعات بازدید:264
قیمت:4400 تومان
حجم فایل: 1132 kb

عنوان: بررسي تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:358
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 153 kb

عنوان: بررسی و مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:290
قیمت:9700 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی
تعداد صفحه: 190
دفعات بازدید:361
قیمت:17900 تومان
حجم فایل: 11 kb

عنوان: تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی ، شاخص توده بدن و لپتین سرم دانش آموزان چاق
تعداد صفحه: 86
دفعات بازدید:309
قیمت:7800 تومان
حجم فایل: 8337 kb

عنوان:
تعداد صفحه: 100+تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین ها
دفعات بازدید:260
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1857 kb
تبليغاتclose
آگهی رایگان